Growth Driven Design

Ορολογία Growth Driven Design

Growth-Driven-Design-Ορολογία

 

Ορολογία Growth Driven Design

Σκοπός του άρθρου είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε σωστότερα την ορολογία που χρησιμοποιείται και τις ενέργειες που πραγματοποιούνται κατά την ανάπτυξη και διαρκή εξέλιξη των Growth Driven Design  websites.

Πρόκειται για την ορολογία χρησιμοποιείται από τα μέλη των ομάδων εργασίας για αποτελεσματικότερη και πιο έγκυρη επικοινωνία.

Οι όροι είναι τοποθετημένοι με την σειρά που πραγματοποιούνται οι ενέργειες και που περιγράφονται αναλυτικότερα στο σχετικό Growth Driven Design eBook που μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν.

 

 

Growth Driven Design – Σχεδιασμός με γνώμονα την ανάπτυξη:

Όρος που περιγράφει τον πιο σύγχρονο και έξυπνο τρόπο κατασκευής ιστοσελίδων υψηλής απόδοσης.

Σε προσδιορισμένο χρονικό διάστημα ανάλογα με τον όγκο του, την δραστηριότητα και τους στόχους της επιχείρησης παραδίδεται μια ιστοσελίδα που ισορροπεί σε ποιότητα, αισθητική και αποτελέσματα.

Το κόστος των Growth Driven Design ιστοσελίδων προσαρμόζεται σε όλα τα ήδη και μεγέθη επιχειρήσεων.

 

Strategy – Στρατηγική:

Όρος που περιγράφει την διαδικασία και τα βήματα για την συγκεκριμενοποίηση και δρομολόγηση των αποτελεσμάτων που θέλουμε να επιτύχουμε.

 

Goals – Στόχοι:

Στην ορολογία Growth Driven Design ο όρος Goals περιγράφει τον προσδιορισμό της απόδοσης που θέλουμε να έχει η GDD ιστοσελίδα μας.

 

Buyer Personas:

Όρος που περιγράφει μια φανταστική αναπαράσταση συγκεκριμένου ιδανικού πελάτη σας, με βάση τα χαρακτηριστικά του, όπως για παράδειγμα πρόβλημα που αντιμετωπίζει, ευκαιρία που ψάχνει, της βιομηχανίας που δραστηριοποιείται επαγγελματικά, του τίτλου εργασίας, κλπ. (διαβάστε περισσότερα)

 

Quantitative Research – ποσοτική έρευνα:

Όρος που περιγράφει τις ενέργειες για την για την συλλογή δεδομένων και στοιχείων των επισκεπτών της GDD ιστοσελίδας μας.

Γίνεται ακούγοντας τους χρήστες και συλλέγοντας δεδομένα που θα μας βοηθήσουν να τα ερμηνεύσουμε ώστε να δημιουργήσουμε μπορούμε να δημιουργήσουμε υποθέσεις σχετικά με το τι μπορούμε να βελτιώσουμε, πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε και πόσο αντίκτυπο μπορεί να έχει η κάθε βελτίωση.

 

Website Analytics – Αναλύσεις ιστοσελίδας:

Όρος που περιγράφει, τις μεθόδους και την επεξήγηση – αποκωδικοποίηση των στατιστικών που συγκεντρώνονται με την χρήση 3ων τουλάχιστον διαφορετικών εργαλείων, εκτός του Google Analytics.   

 

Audit – Έλεγχος:

Ορολογία Growth Driven Design που περιγράφει τους τακτικούς ελέγχους για:

 • την περαιτέρω αξιοποίηση των πληροφοριών και δεδομένων
 • του Search Engine Optimization
 • της αλληλεπίδρασης των χρηστών – επισκεπτών με την ιστοσελίδα και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Social Media
 • της αποτελεσματικότητας των Calls – To – Action
 • Το Conversion Rate
 • Το Lead Generation κ.λπ.

 

Qualitative Research – Ποιοτική έρευνα:

Όρος που περιγράφει την προσέγγιση των υπαρχόντων χρηστών για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με αυτούς, να αποκτήσουμε καλύτερη κατανόηση για το ποιοι είναι και να βρούμε τρόπους βελτίωσης και επικύρωσης των υποθέσεων που θέσαμε για τα αρχικά προφίλ των personas.

Αυτά θα μας δώσουν πρόσθετες πληροφορίες για να τις συμπεριλάβουμε στις επόμενες ενέργειες ανάπτυξης της GDD ιστοσελίδας και τις διαδικασίες πωλήσεων.

 

User Research – Έρευνα χρήστη:

Όρος που περιγράφει την παρατήρηση των στόχων, τα κίνητρα και τα σημεία προβληματισμού του χρήστη.

Αυτό μας βοηθά να αναπτύξουμε την καλύτερη κατανόηση των ανθρώπινων συμπεριφορών που συνδέονται με την ποσοτική έρευνα και τα δεδομένα που συλλέξαμε νωρίτερα.

Ως αποτέλεσμα, μπορούμε να συναισθανθούμε και να σχεδιάσουμε βελτιώσεις που να απευθύνονται στον άνθρωπο που βρίσκεται στην άλλη πλευρά της οθόνης, βελτιώνοντας έτσι τις δυνατότητές μας και την εμπειρία του, αυξάνοντας παράλληλα το Key Performance Indicator σε διατήρηση, αλληλεπίδραση και μετατροπές (conversion rates).

 

Fundamental Assumptions – Θεμελιώδεις υποθέσεις:

Όρος που περιγράφει την αξιοποίηση όσων μάθαμε στα προηγούμενα βήματα, ώστε να σχεδιάσουμε τεκμηριωμένα σενάρια σε θέματα όπως:

 • Δηλώσεις αξίας (Value Propositions) για κάθε προϊόν, υπηρεσία ή προσφορά
 • Τις διάφορες τοποθεσίες και συσκευές από τις οποίες θα έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό οι χρήστες.
 • Ποιες πληροφορίες αναζητούν οι χρήστες σας

Σκοπός και στόχος είναι η κατανόηση της συμπεριφοράς και των κινήτρων των επισκεπτών της ιστοσελίδας και η ευθυγράμμιση των ενεργειών ια την περαιτέρω ανάπτυξή της.

 

Global & Page Strategy:

Βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας στο σύνολο αλλά και της κάθε σελίδας ξεχωριστά.

Ενσωματώνοντας όλα τα προηγούμενα βήματα, αποσκοπούμε στην βέλτιστη εμπλοκή και αλληλεπίδραση των χρηστών.

Φυσικά με τρόπο που να επηρεάζουν θετικά την επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων.

 

Wishlist – λίστα επιθυμιών:

Ο καταιγισμός ιδεών για κάθε δημιουργικό, καινοτόμο και με θετικό αντίκτυπο στοιχείο ή ιδέα που θα θέλατε να συμπεριλάβετε στην ιστοσελίδα.

Η λίστα επιθυμιών σας θα χρησιμοποιηθεί τόσο για τον καθορισμό των αρχικών στοιχείων δράσης που πρέπει να εφαρμοστούν στην ιστοσελίδα.

Στη λίστα αυτή θα προσθέτετε συνεχώς ιδέες καθώς επαναπροσδιορίζετε τα στοιχεία των ενεργειών με την πάροδο του χρόνου.

 

Growth-Driven-Design-Methodology

 

Launch Pad

Δεν υπάρχει δόκιμη μετάφραση στα Ελληνικά.

Στην Ορολογία Growth Driven Design ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει το χτίσιμο και την δημοσίευση μιας ιστοσελίδας με τα βασικά στοιχεία και πληροφορίες.   

Στόχος είναι η αποφυγή σπατάλης χρόνου και χρημάτων σε:

 • Υπερανάλυση
 • Λειτουργίες και περιεχόμενο και
 • Η γρήγορη δημοσίευση για συγκέντρωση δεδομένων και πληροφοριών για την συμπεριφορά των επισκεπτών.

Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να εξελίσσουμε και να κρατάμε ζωντανή μια ιστοσελίδα που είναι 100% λειτουργική και άκρως παραγωγική.  

 

80/20 Analysis – Ανάλυση 80/20:

Όρος που περιγράφει τη διαλογή και την ιεράρχηση των στοιχείων της λίστας επιθυμιών για τον προσδιορισμό των στοιχείων δράσης (action items) που θα υλοποιηθούν πρώτα για το χτίσιμο και δημοσίευση της Launch Pad ιστοσελίδας.

 

Must Have & Nice to Have:

Ορολογία Growth Driven Design που περιγράφει το περαιτέρω φιλτράρισμα (μετά την ανάλυση 80/20) των στοιχείων δράσης (action items) που θα υλοποιηθούν πρώτα στην Launch Pad ιστοσελίδα.

 

Hypothesis Statements – Υποθετικές δηλώσεις:

Όρος που περιγράφει την δημιουργία τεκμηριωμένων υποθέσεων – σεναρίων  για το κάθε βασικό στοιχείο δράσης (action item) ξεχωριστά.

Αυτό μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο κάθε στοιχείο δράσης σχετίζεται με στους στόχους που θέσαμε νωρίτερα και που προσπαθούμε να επιτύχουμε και με την persona που εστιάζουμε.

 

Action Items – Στοιχεία δράσης:

Είναι τα στοιχεία που τελικά θα συμπεριληφθούν στο Launch Pad website.

Αξιολογούνται με βάση το Αναμενόμενο αντίκτυπο, την Απαιτούμενη προσπάθεια, την Μέτρηση δεδομένων και στατιστικών και τον Χρόνο ολοκλήρωσης.

 

User Experience (UX) – Εμπειρία χρήστη:

Όρος που περιγράφει το αισθητικό αποτέλεσμα, την ευκολία πλοήγησης, τον χρόνο παραμονής και τον βαθμό αλληλεπίδρασης των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

 

Data Collection – Συλλογή δεδομένων:

Ενσωμάτωση και ρύθμιση εργαλείων για την συλλογή στατιστικών και δεδομένων όπως Google analytics, Heat maps, Scroll maps, Video recordings κ.λπ.

Τα χρησιμοποιούμε για να διαπιστώσουμε την αποτελεσματικότητα των στοιχείων δράσης (action items) και την εγκυρότητα των υποθετικών δηλώσεων (Hypothesis Statements) του κάθε στοιχείου δράσης.

 

The Growth Driven Design Cycle:

Είναι τα στάδια και οι επιμέρους ενέργειες του κάθε σταδίου, για την διαρκή εξέλιξη και ανάπτυξη της ιστοσελίδας μετά την δημοσίευση του Launch Pad website.

 

Continuous Improvement – Συνεχής βελτίωση:

Ορολογία Growth Driven Design που περιγράφει τις συνεχόμενες αλλαγές, διορθώσεις, βελτιώσεις, με σκοπό να πλησιάσουμε το τέλειο website.

Για να το καταφέρουμε χρησιμοποιούμε τα στατιστικά, τα δεδομένα, τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις των personas μας.

 

Marketing Assets – Εργαλεία μάρκετινγκ.

Όρος που περιγράφει τα δωρεάν και επί πληρωμή εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε.

Εξετάζουμε τη βιομηχανία στην οποία δραστηριοποιείστε, το κοινό που απευθύνεστε και πόσο γρήγορα θέλετε να φτάσετε στον στόχο σας.

Blogs, email marketing, search engine optimization, social media, google adwords, google display ads, content marketing, ppc campaigns και πολλά ακόμα.

 

Sales Assets – Εργαλεία πωλήσεων:

Όρος που περιγράφει τα δωρεάν και επί πληρωμή εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε για την πραγματοποίηση πωλήσεων.

Λαμβάνονται υπ όψιν την βιομηχανία στην οποία δραστηριοποιείστε, το κοινό στο οποίο απευθύνεστε, την δυναμική του τμήματος πωλήσεων και προμηθειών.

Το σημαντικότερο όμως που θα εξετάσουμε, είναι το πόσες πωλήσεις χρειάζεται να πραγματοποιούνται ανά ημέρα.

Email templates, phone call templates, CRM, sales funnels και πολλά ακόμα, που θα σας φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

 

Sprint Cycle – Γρήγορος κύκλος:

Όρος που περιγράφει την αυξημένη ταχύτητα που θα δουλέψουμε πάνω στα στάδια και τις επιμέρους ενέργειες του κάθε σταδίου για την διαρκή εξέλιξη και ανάπτυξη της ιστοσελίδας. Αυτό θα γίνει απ τη στιγμή που εντοπίσουμε σημαντική ευκαιρία κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση των δεδομένων και των στατιστικών που συλλέγουμε με τα εργαλεία που περιγράψαμε νωρίτερα.

 

Θέλετε να μάθετε τα πάντα για την μεθοδολογία, τον τρόπο σκέψης, τα εργαλεία και τα βήματα για την κατασκευή και επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας της επιχείρησής σας;

 

[su_button url=”http://www.digitalmarketingstrategic.com/growth-driven-design/” background=”#f9961d” size=”10″]Κατεβάστε το GDD eBook! [/su_button]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *