Uncategorised

Ο κύκλος ζωής των προϊόντων της αυτόνομης κατάδυσης

product life cycle - scuba diving digital marketing strategic

Σκοπός του άρθρου είναι να βοηθήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που εμπλέκονται ενεργά με την ανάπτυξη του Ελληνικού καταδυτικού προϊόντος, να κατανοήσουν σωστότερα

 • Τις προτεραιότητες του καταναλωτή μέχρι να φτάσει στην αγορά μιας υπηρεσίας κατάδυσης
 • Την θέση που κατέχει το Ελληνικό καταδυτικό προϊόν στην τοπική και παγκόσμια αγορά.
 • Τα στάδια που περνάει ο καταναλωτής για την αγορά ενός προϊόντος η μιας υπηρεσίας.

ώστε να κάνουν αποτελεσματικότερο και πιο στρατηγικό σχεδιασμό για την προώθηση των υπηρεσιών τους, των προϊόντων τους και της Ελληνικής κατάδυσης σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 

Μην παραλήψεις να κάνεις κλικ στους υπερσυνδέσμους – hypelinks που είναι τονισμένα με μπλε, για να πάρεις τις συμπληρωματικές πληροφορίες και γνώσεις που θα σε βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των όσων περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.

 

Scuba Diving Business Growth

 

Η λέξη προϊόν είναι το ουσιαστικοποιημένο ουδέτερο της μετοχής προϊών (από το προέρχομαι) και έχει δύο έννοιες.

 • Αυτό που παράγεται (σε κάποιον τομέα της οικονομίας) – γεωργικό προϊόν, βιομηχανικό προϊόν.
 • (μεταφορικά) το αποτέλεσμα – η μοναξιά είναι προϊόν του σύγχρονου τρόπου ζωής.

 

Ως προς τον ορισμό, Προϊόν είναι ένα σύστημα υλικών και άυλων στοιχείων που δια μέσου των χρησιμοτήτων δημιουργεί ωφέλεια – Ιδέα ή αγαθό ή υπηρεσία ή συνδυασμός αυτών και για το οποίο ο τελικός καταναλωτής αγοράζει τη χρησιμότητα και ωφέλεια όπως αυτός την αντιλαμβάνεται.

Στοιχεία από τα οποία επηρεάζεται η εικόνα του προϊόντος

 • Τεχνικά – συμβολικά χαρακτηριστικά
 • Αισθήσεις του αγοραστή
 • Ερμηνεία ερεθισμάτων

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει επιλέγεται και το καλύτερο μείγμα Μάρκετινγκ (Marketing Mix) και υπάρχουν δύο κατηγοριοποιήσεις.

 • Κατηγοριοποίηση σε καταναλωτικά & βιομηχανικά με κριτήριο την πρόθεση αγοράς
 • Κατηγοριοποίηση των καταναλωτικών με κριτήριο το πώς τα βλέπουν οι καταναλωτές

 

Σου προτείνω να κάνεις εδώ μια παύση για να διαβάσεις σχετικά το μείγμα μάρκετινγκ εδώ και εδώ ώστε να μπορέσεις να κατανοήσεις και να αξιοποιήσεις ακόμα καλύτερα τις παρακάτω πληροφορίες.

CategoryWiseProducts.jpg

Κατηγορίες Προϊόντων

Καταναλωτικά ή διαφορετικά Προϊόντα ευκολίας

 • φθηνά
 • αγοράζονται συχνά
 • μικρού βάρους (ή όγκου)
 • δε σπαταλάει πολύ χρόνο για την αγορά τους

Διαχωρίζονται σε:

 • Βασικά: ικανοποιούν βασικές ανάγκες (ψωμί, γάλα, εφημερίδα)
 • Επείγοντα: ικανοποιούν ανάγκες που παρουσιάζονται έκτακτα (ανάγκη για ομπρέλα σε μία ξαφνική καταιγίδα)
 • παρορμητικά: ικανοποιούν ανάγκες που προέκυψαν από στιγμιαία παρόρμηση (τσίχλες δίπλα στο ταμείο)

Μίγμα Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ

 • Προϊόν: έμφαση στη συσκευασία και τη μάρκα
 • Διανομή: εντατική
 • Προβολή: διαφήμιση, προσωπική πώληση, προβολή μέσα στο κατάστημα
 • Τιμή: παρόμοια με υποκατάστατα

 

 

Προϊόντα επιλογής

 • πιο ακριβά
 • μεγαλύτερο βάρος (ή όγκο)
 • μικρότερη συχνότητα αγοράς
 • αφιερώνει χρόνο και συλλέγει πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπως φίλοι, οικογένεια, εφημερίδα, καταστήματα κ.α.

Παράδειγμα: ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, έπιπλα, ρούχα, αυτοκίνητο κ.α.

Μίγμα Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ

Να διευκολύνεται η σύγκριση δια μέσου του μίγματος μάρκετινγκ

 • Προϊόν: όχι συσκευασία – μάρκα (είτε σημαντική, είτε όχι)
 • Διανομή: επιλεκτική (φήμη – τοποθεσία)
 • Προβολή: Διαφήμιση με έμφαση στη διαφοροποίηση & στην τιμή, προσωπική πώληση και προβολή μέσα στο κατάστημα (ενίσχυση της εικόνας του καταστήματος & της μάρκας)
 • Τιμή: Καθορισμός με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

 

 

Ειδικά προϊόντα προϊόντα

 • Δεν υπάρχουν υποκατάστατα για τον καταναλωτή
 • Δε συγκρίνει & διατίθεται να πάει μακριά για να τα πάρει

Παράδειγμα: Καταδυτική εκπαίδευση, συμμετοχή σε εκδρομές και ταξίδια, αγορά καταδυτικού εξοπλισμού, επιμορφωτικά σεμινάρια, ειδικές εκπαιδεύεις όπως για ΑμεΑ

Μίγμα Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ

 • Ισχυρές εικόνες μοναδικότητας & αποκλειστικότητας προϊόντων

Η κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε προϊόν εξαρτάται όχι από το προϊόν αλλά από τον καταναλωτή

Επιπλέον σημασία της ταξινόμησης – Ανάλογα με τις μεταβολές του Μίγματος Μάρκετινγκ αλλάζει και κατηγορία

 

product-life-cycle

 

Τα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος

 • 1ο Εισαγωγή
 • 2ο Ανάπτυξη
 • 3ο Ωριμότητα
 • 4ο Παρακμή

Τα επίπεδα παραγωγής

 • Προϊόντος (Open Water)
 • Επιχείρησης (PADI)
 • Κλάδου (καταδυτική βιομηχανία)

 

Εξετάζοντας τα στάδια

Στάδιο Εισαγωγής

 • Χαμηλές πωλήσεις
 • Δεν υπάρχει ανταγωνισμός
 • Υψηλά έξοδα – ζημιές
 • Υψηλή τιμή για το προϊόν
 • Απαραίτητη η προβολή

 

Στάδιο Ανάπτυξης

 • Ραγδαία αύξηση των πωλήσεων
 • Αύξηση των κερδών – μέγιστο  σημείο  – πτώση
 •  Μεγάλη ένταση του ανταγωνισμού
 • Θετικές οικονομίες κλίμακας
 • Η διαφήμιση τονίζει τη διαφοροποίηση
 • Παραδείγματα: Sidemount Diving, Νέος καταδυτικός εξοπλισμός

 

Στάδιο Ωριμότητας

 • Πτώση των πωλήσεων – πτώση των κερδών
 • Ένταση της προβολής
 • Μείωση των τιμών
 • Αποχώρηση από την αγορά
 • Η διαφήμιση δίνει έμφαση στη μάρκα, στις βελτιώσεις & στις φανταστικές διαφορές

Στρατηγικές για το στάδιο της ωριμότητας ωριμότητας

 • Αύξηση του αριθμού των  παραλλαγών του προϊόντος
 • Η παραπέρα τμηματοποίηση της αγοράς
 • Επανασχεδιασμός των προϊόντων
 • Έμφαση της έννοιας του συνολικού προϊόντος

 

Στάδιο παρακμής

 • Ραγδαία πτώση των πωλήσεων
 • Διακοπή της παραγωγής για πολλές επιχειρήσεις
 • Χαμηλές τιμές
 • Μείωση της προβολής
 • Περιορισμός του δικτύου διανομής

Αυτό που εύκολα διαπιστώνουμε είναι ότι το στάδιο της παρακμής είναι αναπόφευκτο για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία, πόσο μάλιστα όταν αυτό διαδραματίζεται εν καιρό κρίσης.

Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα όταν το προϊόν και η υπηρεσία για την οποία γίνεται λόγος, δεν είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητες του καταναλωτή, όπως συμβαίνει και με την αυτόνομη κατάδυση.

Για τον λόγο αυτό, όπως όλες οι βιομηχανίες, εταιρείες και οργανισμοί, έτσι και η βιομηχανία της Ελληνικής κατάδυσης θα πρέπει να εφαρμόσει την στρατηγική η οποία ονομάζεται Repositioning.

 

product repositioning

 

Ξαναζωντάνεμα»- reposotioning

 • Χρήση της επικοινωνίας για αύξηση της χρήσης
 • Ανεύρεση νέων χρήσεων του προϊόντος
 • Δημιουργία νέας πελατείας

Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του Repositioning κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζουμε τα στάδια απ’ τα οποία περνάει ένας καταναλωτής – συνεργαζόμενη επιχείρηση – κρατικός φορέας, προτού πάρει μία απόφαση.

Τα στάδια που περνάει ο καταναλωτής ή μια συνεργαζόμενη επιχείρηση ή φορέας είναι

 • Άγνοια
 • Ενημερότητα
 • Ενδιαφέρον
 • Εκτίμηση
 • Δοκιμή
 • Υιοθέτηση

Δες σχετικό ολοκληρωμένο άρθρο εδώ

Άγνοια

Ενημερότητα: ο αγοραστής απλά γνωρίζει ότι το προϊόν υπάρχει

Ενδιαφέρον: θα δείξει αν κρίνει ότι το προϊόν ικανοποιεί παλιά ή νέα ανάγκη. Θα αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες

Εκτίμηση: Θα αξιολογήσει το προϊόν με βάση τις πληροφορίες που σύλλεξε. Θα συγκρίνει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος σε σχέση με τις ανάγκες του

Δοκιμή: θα πραγματοποιηθεί αν η εκτίμηση αποβεί υπέρ του νέου προϊόντος. Μέσω της αγοράς ο αγοραστής θα εξακριβώσει αν η εκτίμηση που έκανε ήταν σωστή ή όχι

Υιοθέτηση: σημαίνει επαναλαμβανόμενες αγορές αν η παραπάνω εκτίμηση ήταν σωστή

 

Ελπίζω να το βρήκες χρήσιμο και να σε βοηθήσει στην ανάπτυξη της επιχείρησής σου, είτε είσαι Divemaster, Εκπαιδευτής ή ιδιοκτήτης καταδυτικού κέντρου.

Σου προτείνω να δεις ξανά τα δύο σχετικά άρθρα που υπάρχουν εδώ και εδώ, στα οποία θα βρεις περισσότερες εξηγήσεις και πρακτικές συμβουλές.

Κάνε το σχόλιο ή τις ερωτήσεις σου ακριβώς από κάτω. Θα εκπλαγείς με το πόσο γρήγορα θα σου απαντήσουμε 🙂

Αν αισθάνεσαι ότι ήρθε η ώρα για αυτές τις μικρές αλλαγές που θα σου αποφέρουν μετρήσιμα καλύτερα αποτελέσματα, επικοινώνησε σήμερα κιόλας μαζί μας εδώ ή συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα για να σου στείλουμε μία δωρεάν μελέτη συνοδευόμενη από την οικονομική μας προσφορά.

 

[psfb id=”531″ title=”Inbound Marketing Diving Centers”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *