Επίλυση Προβλημάτων

the-solution-fluency

 

Αυτό είναι το πρώτο στάδιο κατά το οποίο θα διαμορφώσουμε το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα δομήσουμε την εργασία – Project, περνόντας και από το έξι στάδια της ανάπτυξής του.

Τα πάντα ξεκινάνε με την Ερώτηση Καθοδήγησης – Driving Question, σκοπός και στόχος της οποίας είναι η εμβάθυνση στην πηγή του “προβλήματος” που εύκολα by default και επιδερμικά έχει την ικανότητα να εντοπίζει ο ανθρώπινος εγκαέφαλος.

Ανάλογα με το ηλιακιακό γκρουπ και το επίπεδο (Primary, Middle, Senior, Apprentice & Executive) το παιδί θα αναπτύξει την ικανότητα να σκέφτεται δημιουργικά για την επίλυση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο καλύπτωντας με επάρκεια τα τέσσερα παρακάτω στάδια:

  1. Ξεκάθαρος καθορισμός του προβλήματος
  2. Σχεδιασμός κατάλληλης επίλυσής του
  3. Ανακοίνωση – Δημοσίευση της λύσης
  4. Αξιολόγηση της διαδικασίας και του αποτελέσματος

Για τον επιτυχή προσδιορισμό του πλαισίου πάνω στο οποίο θα εργαστούμε εφαρμώζουμε τα 6Ds:

  1. Define – Καθορισμός
  2. Discover – Ανακάλυψη
  3. Dream – Φαντασία
  4. Design – Σχεδιασμός
  5. Deliver – Παρουσίαση
  6. Debrief – Απενημέρωση

 

Σκοπός είναι η δημιουργία μιας ορθολογιστής βάσης πάνω στην οποία μαθητές και εκπαιδευτές θα μπορούν να εντοπίσουν τους τομείς αυτούς που χρειάζονται περισσότερη προσοχή αλλά και βελτίωση.

Το αντικείμενο του κάθε project εξελίσσεται, διαμορφώνεται και αναπτύσσεται και στους επόμενους διδακτικούς κύκλους Information, Creativity, Media, Collaboration & Global Digital Citizen fluency.

Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε αφενός την σύνδεση από μάθημα σε μάθημα, αλλά και το σημαντικότερο, που είναι η ολοκληρωμένη διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγησης, έρευνας, μελέτης, ανάπτυξης και παρουσίασης ρων πληροφοριών και των γνώσεων.

 

Διάρκεια του κάθε project: 23 διδακτικές ώρες περίπου

 

Η ολοκλήρωση του κάθε project γίνεται με την φόρμα αξιολόγησης η οποία συμπληρώνεται και από τους μαθητές αλλά και από τους εκπαιδευτές.

 

Στο τέλος οι ομάδες καλούνται να παρουσιάσουν πρώτα στους συμμαθητές τους και κατόπιν στο ευρύ κοινό, την έρευνα και τα αποτελέσματα της, μέσα από μία ευχάριστη, διασκεδαστική αλλά ταυτόχρονα διδακτική και επιμορφωτική διαδικασία, όπως ακριβώς θα κληθούν να το κάνουν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων των αναγκών και των απαιτήσεων της σύγχρονης κοινωνίας και του εργασιακού περιβάλλοντος.

 

Θέλεις και το δικό σου παιδί να αποκτήσει γνώσεις με ουσιαστικό περιεχόμενο αποκτώντας τις δεξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον;

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει.

Συπλήρωσε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντως που θα βρεις από κάτω.

 

[psfb id=”546″ title=”Digital Kids”]